Regulamin serwisu Miamiga

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Esentia Aligata sp. z o.o.. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Definicje

 • Spółka - firma Esentia Aligata sp. z o.o. świadcząca usługi elektroniczne
 • Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez firmę Esentia Aligata sp. z o.o. polegająca na prezentowaniu i porównywaniu produktów dostępnych w sklepach internetowych, publikowaniu Recenzji Użytkowników w Serwisach należących do Spółki
 • Serwis - Serwis Miamiga.pl, prowadzony przez Spółkę dostępny pod adresem https://miamiga.pl.
 • Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i przeglądająca produkty dostępne w sklepach internetowych.
 • Sprzedawca - Sklep internetowy współpracujący ze Spółką i prezentujący w jej Serwisie swoje produkty.
 • Konto Sprzedawcy - Konto firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą współpracującej ze Spółką
 • Produkt - produkt oferowany przez Sprzedawcę
 • Recenzja - anonimowa opinia Użytkownika na temat Produktu
 • Regulamin - niniejszy dokument

Dane kontaktowe i rejestracyjne

Spółka zarejestrowana jest przy ul. Wróbla 8, 02-736 Warszawa.
Kontakt mailowy do biura: info@esentia.pl.
Kontakt telefoniczny: +48 502390293
KRS: 0000186680, NIP: 5471996177, Regon: 072886795.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Spółka prezentuje Produkty Sprzedawców za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet.
 • Spółka umożliwia Użytkownikom dzielenie się opiniami na temat Produktów.
 • Spółka nie sprzedaje Produktów (nie jest stroną transakcji).
Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego blokowania dostępności niektórych usług na stronach Serwisu.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 • Stanowisko komputerowe wraz z poprawnie działającą przeglądarka HTML (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari, Chrome) w wersji nie starszej niż z okresu 12 miesięcy poprzedzających wejście na stronę Serwisu.
 • Łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s.

Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym

Wszystkie treści zgłaszane do publikacji Recenzji przez Użytkownika muszą spełniać następujące warunki:
 • Nie mogą naruszać obowiązującego prawa.
 • Nie mogą naruszać dóbr osobistych innych osób lub podmiotów.
 • Nie mogą naruszać ogólnie przyjętych w cywilizowanym społeczeństwie norm zachowania i wypowiedzi.
 • Nie mogą mieć charakteru reklamy Produktu lub podmiotów innych niż te udostępniane na stronach Serwisu.
 • Nie mogą mieć charakteru spamu internetowego.
 • Muszą przedstawiać realną wartość dla innych Użytkowników pomocną przy dokonywaniu późniejszych zakupów.
 • Jeżeli zgłoszone treści nie spełniają wymagań z punktu (1), Spółka może odmówić ich publikacji lub opublikować je po dostosowaniu zawartości do tych wymagań.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i / lub usuwania treści zgłoszonych przez Użytkownika w dowolnym momencie i zakresie, bez podania przyczyny.

Prawa autorskie i licencje

 • Użytkownik zgłaszający jakakolwiek treść w serwisie (tekstowa, graficzna lub inna) oświadcza, ze przysługuje mu prawo autorskie do publikowania zgłaszanych treści.
 • Użytkownik zgłaszający jakiekolwiek treści (w formacie tekstowym, graficznym, dźwiękowym, filmowym lub innym) w serwisie udzielają Spółce w momencie zgłoszenia treści licencję uprawniajacą do modyfikowania treści, odpłatnego lub bezpłatnego udzielania sub-licencji innym podmiotom, publicznego wyświetlania i odtwarzania zgłoszonych materiałow. Licencja jest wyłaczna, nieograniczona terytorialnie ani czasowo.
 • Publikowanie i/lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty we własnych utworach całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez Spółkę bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Materiały prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich publikowanych w Serwisie materiałów i informacji w każdym możliwym zakresie i w dowolnym momencie.

Bezpieczeństwo i polityka prywatności Użytkownika

 • Spółka nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkownika odwiedzającego Serwis.
 • Adres IP Użytkownika jest anonimizowany.
 • Spółka korzysta z usług Google Analytics, dzięki którym wie:
  • kiedy Użytkownik wszedł do Serwisu
  • jak długo był w Serwisie
  • z jakiej strony został przekierowany do Serwisu
  • jakie strony odwiedził w Serwisie
  • jakich Produktów szukał w Serwisie
  Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na to aby Spółka korzystała z danych pobieranych przez Google Analytics może zainstalować Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Bezpieczeństwo i polityka prywatności Sprzedawcy

 • Spółka gromadzi i przetwarza dane rejestracyjne Sprzedawcy (firmy lub osóby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, identyfikującej się numerem NIP) w celu współpracy ze Spółką.
 • Dane rejestracyjne Sprzedawcy są ogólnie dostępne w rejestrach gospodarczych takich jak KRS, CEiDG.
 • Spółka zapewnia założenie Konta Sprzedawcy przy użyciu szyfrowania protokołem SSL.

Polityka cookies

Serwis korzysta z cookies (małych pakietów informacji tekstowej, przeciętnie kilkanaście lub kilkadziesiąt znaków, które są czasami zapisywane przez przeglądarkę użytkownika na komputerze użytkownika). Jest to standardowy mechanizm, który istnieje w przeglądarkach w zasadzie od początku istnienia Internetu. Prawie wszystkie serwisy internetowe korzystają z cookies - ciężko jest znaleźć taki, który tego nie robi.

Użytkownik odwiedzając Serwis zgadza się, aby Serwis korzystał z cookies.
Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Serwis korzystał z cookies, może zablokować ich funkcjonowanie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W takim jednak wypadku część Serwisu będzie dla Użytkownika niedostępna.

Serwis wykorzystuje mechanizm cookies do:
 • wyświetlania komunikatów statusu (np. informacja o pomyślnym zalogowaniu się),
 • przechowywania identyfikatora zalogowanego Sprzedawcy,
 • rozpoznawania powracającego Użytkownika (za pośrednictwem Google Analytics),
 • przechowywania informacji o aktywnej sesji
 • śledzenia przekierowania do Sklepu

Postanowienia końcowe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin ważny jest od 24 maja 2018.